(AloBacsi) - Ngoài uống vitamin E và thuốc kích thích buồng trứng do bác sĩ dặn thì ở nhà em cần phải bổ sung trong thực phẩm những gì?