(HNM) - Ông Hoàng Mạnh Cường (Thanh Trì) hỏi: Bệnh lao hạch cổ là bệnh như thế nào, khi mắc bệnh phải chú ý những gì?