(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa công bố Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ 11-2010.