Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa X (dự thảo)

Lao Động - 

Dieu le Cong doan Viet Nam khoa X (du thao)

Công đoàn Việt Nam tiền thân là Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, được thành lập ngày 28 tháng 7 năm 1929, nay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.