MV mới của Psy gây cười bởi những cái uốn mông và cả sự “ga lăng, lịch thiệp” của “Chàng béo”.