KTĐT - Hà Nội có bốn trường chuyên là các trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An và Sơn Tây. Thí sinh muốn đăng ký dự tuyển vào các trường này, ngoài các yêu cầu như thí sinh dự tuyển vào các lớp 10 trường THPT thường, học sinh phải đạt một số điều kiện nhất định và dự thi thêm một số môn tùy từng lớp chuyên.