PN - * Sân thượng nhà tôi có diện tích 68m2. Tôi có ý định trồng các loại rau. Tôi được biết, Hội LHPN TP.HCM vừa ký kết với Hội Làm vườn và trang trại TP triển khai mô hình “Vườn rau dinh dưỡng gia đình” giai đoạn 2013 – 2016. Xin hỏi, nội dung của mô hình này như thế nào? Tôi có thể đăng ký tham gia?