Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, việc doanh nghiệp tham gia phát hành trái phiếu ra thị trường cần những điều kiện gì? ĐÀO THU HUYỀN (Bình Dương)