(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị An, sinh ngày 15/1/1958 hiện đang giữ ngạch chuyên viên (01.003) bậc 8/9, hệ số 4,65 (từ ngày 1/12/2010). Ngày 1/8/2012, bà An nhận được thông báo thời điểm bà được nghỉ hưu là ngày 1/2/2013.