TTO - * Tôi là giáo viên tiếng Anh tại trường tiểu học dân lập quốc tế Á Châu. Tôi tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh của Trường ĐHKHXH&NV TP.HCM. Tôi dự định xuất khẩu lao động sang Úc, xin hỏi có ngành nào thích hợp cho tôi không?