(TGĐA Online) - Đúng là một tư duy “nghe” có vẻ không thuận so với cô diễn viên trẻ đang theo học năm thứ 3 khoa diễn viên Trường đại học Sân khấu- Điện ảnh TP.HCM.