(VTC News) - "Tôi thuộc loại người cổ hủ, khó tính, nhiều người “cưa” mà không “đổ”. Nhưng bây giờ có lẽ sắp “đổ” trước một người", Nguyệt Ánh tâm sự.