Diễn viên Kim Tính: "Tôi vẫn phải bình tĩnh để sống"

Dien vien Kim Tinh: 'Toi van phai binh tinh de song'

"Trong cuộc sống, có người vấp nhiều hơn tôi nhưng họ may mắn là không bị lôi ra công luận. Đi trên đường đời, không tránh khỏi những lúc mình bị té nhẹ hoặc nặng", diễn viên Kim Tính tâm sự sau 2 năm tránh mặt báo chí.