(Phunutoday) - Cô “Ló” của “Ma làng” là người rất giỏi giữ chuyện gia đình trong vòng bí mật riêng. Thế nhưng nếu gặp chị thì sẽ có cảm giác chị luôn vui vẻ và rất thoải mái với cuộc sống riêng của mình.