Diễn viên Hoàng Lan: "Mong một tấm chồng"

Netlife -  1 tin đăng lại

Dien vien Hoang Lan: 'Mong mot tam chong'

Hoàng Lan đẹp những lúc không cười, vẻ đẹp đó thật buồn. Có lẽ chính vì thế mà cả ở trong kịch cũng như truyền hình, chị hay được giao những vai bi, bị đổ vỡ trong chuyện tình cảm...

Tin mới