Xuất hiện ở nước ta đã khá lâu, điện tử xèng (mà nói đúng ra là một loại máy đánh bạc) cứ âm thầm tồn tại, và âm thầm hút cạn tiền của những ai có máu đen đỏ. Thời gian gần đây, dường như hình thức đánh bạc công khai này đang lan tràn về các vùng ven, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình trật tự an ninh của địa phương.