LU6200 của LG sử dụng màn hình AH-IPS và có nắp lưng thiết kế lạ mắt.> LG lộ điện thoại dual core 1,5GHz, màn hình HD LG lộ điện thoại dual core 1,5GHz, màn hình HD