(HNM) - Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng) giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh (QP-AN). Sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án cộng với nỗ lực của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) đã và đang làm cho Tây Nguyên có diện mạo mới: Kinh tế phát triển, xã hội ổn định, an ninh chính trị được giữ vững.