Từng là một trong những thế mạnh mỗi khi tham dự sân chơi khu vực, thế nhưng cả ba nội dung nhảy xa, nhảy cao và chạy cự ly dài đã dần mất đi vị thế khi thiếu lực lượng kế cận và cách đầu tư không đúng.