Sáng 21/12, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 tổ chức diễn đàn “Phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.”