LTS: Tham gia góp ý kiến cho diễn đàn hưởng ứng năm “An toàn giao thông”, nhiều bạn đọc Báo SGGP đã nhấn mạnh giải pháp tuyên truyền giáo dục để người dân có ý thức về an toàn giao thông; tăng cường trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.