- 55 năm sau ngày chiến thắng “chấn động địa cầu”, nhiều câu chuyện sinh động, cụ thể, cảm động của những nhân chứng lịch sử được tổng hợp trong cuốn sách “Chuyện những người làm nên lịch sử - Hồi ức Điện Biên Phủ (1954 - 2009)” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành.