Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có những nghề truyền thống vùng dân tộc thiểu số (DTTS), như: Dệt thổ cẩm, đan lát, lấy mật ong rừng, chế biến rượu... được chia làm 3 loại chính: Cơ khí, dệt và gỗ. Trong những năm qua, nghề thủ công truyền thống vùng DTTS chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.