Thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện, thị xã, thành phố, trong hơn 1 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo của Điện Biên đã giảm 6,32% so với năm 2010; đạt 33,17% so với mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015. Riêng 4 huyện nghèo thụ hưởng Nghị quyết 30a là Mường Ảng, Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Mường Nhé đã được phân bổ tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,28%.