Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường năm 2013. Điểm chuẩn dự kiến của các nghành nằm trong khoảng từ 21,5 đến 25 điểm Điểm thi Đại học Đại Học Kinh tế Quốc dân 2013: