(Tamnhin.net) - Nhiều trường Đại học công bố điểm thi tuyển sinh năm 2010, sau đại học Quảng Nam, Đại học Đà Lạt đến lượt các trường ĐH ở TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng.

Trường Đại học Y tế Cộng đồng đã chính thức công bố điểm tuyển sinh năm nay. Nhìn chung điểm sàn của trường năm nay dự kiến sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng 0,5 điểm. Trường có 2 thủ khoa Nguyễn Thị Minh Trang, SBD 1115 đạt tổng 24,5 điểm đã làm tròn, với Sinh 7,75, Toán 7,5, Hóa 9,0, Cũng đạt số điểm trên thí sinh Nguyễn Thị Trang Nhung, SBD 754 với Sinh 8,0, Toán đều 8,0 và Hóa 8,5. Năm nay trường có 120 chỉ tiêu vào hệ đại học, điểm vào trường sẽ khoảng từ 18,5 đến 19 điểm. Đại học Dân lập Hải Phòng cũng vừa hoàn thành công tác chấm thi và công bố điểm thi, với số điểm khá khiêm tốn, Số thí sinh đạt điểm từ 13 trở lên là 233, số điểm bằng điểm sàn khối A,D của năm 2009, chỉ có 88 thí sinh đạt điểm từ 15 trở lên. Thí sinh đạt điểm cao nhất của trường là Nguyễn Văn Hiệp, với 21,5 thi khối C. Mặt bằng điểm thấp, số thí sinh trung tuyển không nhiều chắc chắn trường sẽ dành nhiều chỉ tiêu để xét nguyện vọng 2 và 3. Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hàng hải Nguyễn Đức Trọng cho biết, điểm trúng tuyển của trường năm này khoảng từ 14 đến 17 điểm tùy theo nhóm ngành cụ thể . Thủ khoa của trường là thí sinh ở Hải Phòng, được 27 điểm. Để đảm bảo chất lượng đầu vào, trường sẽ dành một số chỉ tiêu xét nguyện vọng 2. Các trường như Đại học Phòng cháy chữa cháy (hệ dân sự), Đại học Thủy Lợi, Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Đà Lạt, Đại học Tiền Giang cũng đã công bố điểm thi và điểm trúng tuyển vào trường năm nay. Mặt bằng điểm chung của các trường đều giảm so với năm ngoái. Năm nay một số trường Đại học ngoài công lập tổ chức thi tuyển đều dành chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 2 và 3 vì điểm thi vào các trường này khá thấp, không đủ chỉ tiêu đầu vào. Xuân Anh