Kể từ khi Motorola Razr nắp gập ra mắt năm 2004, xu hướng "siêu mỏng" của điện thoại bắt đầu xuất hiện và ngày càng phát triển. Các smartphone ngày nay cũng không nằm ngoài xu hướng đó.