(HQ Online)- Năm 2013, trong khi giá trị XK nhiều mặt hàng nông nghiệp sụt giảm mạnh thì thủy sản vẫn vươn lên ngoạn mục, đạt giá trị XK xấp xỉ 7 tỷ USD, với mức tăng trưởng khoảng 10,7%.