Thực hiện Chỉ thị 26/TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo”, 5 năm qua (từ 2004 – 2009) dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, sự lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, Hội nông dân huyện Chi Lăng đã phối hợp chặt chẽ với ban ngành, hội đoàn thể làm được nhiều việc cho nông dân.