Nhiều giảng viên có kinh nghiệm dự đoán điểm sàn khối B sẽ giảm 1 điểm, khối D sẽ tăng 1 điểm và khối C tương đương năm ngoái.