Điểm du lịch Chín Rồng là dự án khá lớn ở địa điểm ấp Mỹ Phú 3 (xã Mỹ Thạnh Trung- Tam Bình), dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2011. Tuy nhiên, đến nay công trình chỉ mới được thực hiện gần 80%. Đội ngũ thi công đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, để kịp đưa vào khai thác khoảng cuối tháng 10/2012.