Rất nhiều gamer đang chứng tỏ bản lĩnh của mình trong cuộc đua dành ngôi cao nhất trong chuỗi event “Bá chủ lực chiến”. 13/6/2013, trên trang chủ của webgame Áo Giáp Vàng đã công bố chuỗi sự kiện mang tên “Bá Chủ Lực Chiến” bao gồm những sự kiện nhỏ rất hấp dẫn.