NDĐT - Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn đại học, cao đẳng năm 2010, Học viện Ngân hàng, trường đại học Xây dựng, Kinh tế quốc dân đã công bố điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1, chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2.