Điểm chuẩn, xét NV2 của ĐH Công đoàn năm 2009

Lao Động - 

Trường ĐH Công đoàn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2009

Điểm xét NV2

Chỉ tiêu NV2

Hệ Đại học

Bảo hộ lao động

101

A

13,0

14,0

25

Quản trị kinh doanh

402

A

15,0

Quản trị kinh doanh

403

D1

16,0

Quản trị nhân lực

404

A

15,0

16,0

25

Quản trị nhân lực

405

D1

15,0

Kế toán

406

A

17,0

Kế toán

407

D1

16,5

Tài chính - ngân hàng

408

A

17,5

Tài chính - ngân hàng

409

D1

17,0

Xã hội học

501

C

15,0

16,0

25

Xã hội học

503

D1

15,0

Công tác xã hội

502

C

16,5

17,5

20

Công tác xã hội

504

D1

15,0

16,0

Luật

505

C

18,5

Luật

506

D1

16,0

Hệ Cao đẳng

Quản trị kinh doanh

C65

A

10,0

11,0

160

D1

10,0

11,0

Kế toán

C66

A

10,0

11,0

70

D1

10,0

11,0

Tài chính - ngân hàng

C67

A

10,0

11,0

70

D1

10,0

11,0

Theo Tuổi Trẻ