(TNO) Ngày 13.7, Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 (năm học 2009-2010) Trường THPT chuyên Lê Khiết.