Trong ngày 13.8, các trường ĐH-CĐ trong cả nước vẫn tiếp tục công bố điểm trúng tuyển, điểm và chỉ tiêu xét tuyển NV2.