So với năm trước, điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại TP.HCM giảm đều ở các trường.