Điểm chuẩn dự kiến của HV Cảnh sát Nhân dân

Lao Động - 

Học viện Cảnh sát Nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển. Đây là mức điểm chuẩn dành cho thí sinh phổ thông ở khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

(LĐĐT) -

STT

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Hệ đại học

- Ngành đào tạo nghiệp vụ

503

A,C,D1

1

+ Nam

A: 23,5, C: 21,5, D1: 19,5

2

+ Nữ

A, C: 24,5, D1: 23

- Tiếng Anh

801

D1

3

+ Nam

21

4

+ Nữ

26,5 T.B