TTO - Chiều ngày 6-8, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã công bố điểm chuẩn dự kiến.