TPO - Đại học (ĐH) Điện lực vừa công bố điểm cho thí sinh. Theo đó, thủ khoa năm nay của trường đạt 26,5 điểm. Trường dự kiến điểm chuẩn tương đương năm ngoái.