TTO - Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. Trường không xét tuyển NV2. Ảnh tư liệu