Điểm chuẩn Trường CĐSP Nha Trang và CĐSP Trung ương Nha Trang

TTO - Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Trường CĐSP Nha Trang

Ngành

Khối

Mã ngành

Điểm chuẩn dành cho HSPT-KV2

SP toán học

A

01

20,5

Tin học

A

04

- Khối A:

11

- Từ khối A ngành 01 sang

16

Công nghệ thiết bị

trường học

A, B

05

- Khối A:

11

- Khối B:

11

- Từ khối A ngành 01 sang:

13

- Từ khối A ngành 12 sang:

13

SP sinh - kỹ thuật

nông nghiệp

B

06

11

SP ngữ văn

C

07

13

Địa lý - du lịch

C

09

- Khối C:

11

- Từ khối C ngành 10 sang:

12

- Từ khối C ngành 11 sang:

12

- Từ khối C ngành 20 sang:

12

SP giáo dục tiểu học

A, C,

D1, D3

12

- Khối A:

14

- Khối C:

13

- Khối D1:

13

- Khối D3:

13

SP tiếng Anh

D1

13

- Khối D1:

14

- Từ khối D1 ngành 21 sang:

14

Tiếng Pháp

D3, D1

16

- Khối D1:

11

- Khối D3:

11

- Khối D1 ngành 13 sang:

11

- Khối D1 ngành 21 sang:

11

SP giáo dục thể chất

T

17

22,5

SP âm nhạc - công tác Đội

C

23

- Khối C:

11

- Khối C ngành 12 sang:

11

SP giáo dục công dân - công tác Đội

C

24

- Khối C:

11

- Khối C ngành 07 sang:

11

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang

Ngành đào tạo

Khối thi

Điểm chuẩn

(tương ứng

khu vực 3)

Ghi chú

Giáo dục mầm non

M

11,0

Sư phạm âm nhạc

N

21,0

Năng khiếu hệ số 2

Sư phạm mỹ thuật

H

28,5

Năng khiếu hệ số 2

Sư phạm thể dục

T

17,0

Năng khiếu hệ số 2

Giáo dục đặc biệt

M

10,0

Việt Nam học

(hướng dẫn du lịch)

C

12,0

D1

11,5

Đồ họa

H

25,5

Năng khiếu hệ số 2

Quản trị văn phòng

C

12,0

D1

11,5

Các thí sinh không trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy các ngành giáo dục mầm non, sư phạm âm nhạc, sư phạm thể dục được xét tuyển trình độ trung cấp hệ chính quy cùng ngành dự thi.

Các thí sinh không trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành sư phạm mỹ thuật, có điểm (khu vực 3) từ 26-28 điểm được xét tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành đồ họa (ngoài sư phạm).

Các thí sinh không trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành giáo dục mầm non, có điểm (khu vực 3) từ 10,0-10,5 điểm được xét tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy ngành giáo dục đặc biệt.

Lưu ý :

- Trường chỉ xét chuyển ngành đào tạo đối với những thí sinh có nguyện vọng nộp đơn gửi về trường.

- Số lượng xét chuyển ngành đào tạo căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường. Cụ thể:

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Thời gian cuối cùng nhận đơn

Giáo dục đặc biệt

11

16g30 ngày 30-8-2010

Đồ họa

14

Tin mới