TPO - Đại học (ĐH) Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM vừa công bố điểm chuẩn NV2, với mức dao động từ 15 - 17,5 điểm.