TPO - Hội đồng tuyển sinh Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết, điểm chuẩn năm nay của trường cao nhất là 26,5 và thấp nhất là 19,5 điểm.