Điểm chuẩn ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) năm 2011

Lao Động - 

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2011.

Ghi chú: Điểm môn ngoại ngữ tính hệ số 2.

D.T