ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn 2013, theo đó, trường giữ nguyên mức điểm chuẩn như. So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay khá thấp, giảm từ 3-4 điểm.