Điểm chuẩn ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp năm 2009

Lao Động - 

Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã công bố điểm chuẩn năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.

(LĐĐT) -

Các ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn

Hệ đại học:

- Công nghệ dệt

101

A

13,0

- Công nghệ thực phẩm

102

A

13,0

- Công nghệ Kĩ thuật Điện

103

A

13,0

- Kế toán

401

A, D1

15,0

- Quản trị Kinh doanh

402

A, D1

13,0

- Tài chính ngân hàng 403 A, D1 14,0 - Công nghệ may 104 A 13,0 - Công nghệ thông tin 105 A 13,0 - Công nghệ kỹ thuật điện tử 107 A 13,0 - Công nghệ kỹ thuật cơ khí 106 A 13,0

Hệ cao đẳng:

- Công nghệ dệt

01

A

10,0

- Công nghệ may và thiết kế thời trang

03

A

10,0

- Công nghệ da giầy

04

A

10,0

- Công nghệ thực phẩm

06

A

10,0

- Kế toán

07

A, D1

10,0

- Quản trị Kinh doanh

08

A, D

10,0

- Công nghệ Thông tin

09

A

10,0

- Công nghệ Kĩ thuật Điện (Tự động hóa )

10

A

10,0

- Công nghệ Kĩ thuật cơ khí

11

A

10,0

- Công nghệ Kĩ thuật Điện tử

12

A

10,0

- Công nghệ cơ -điện tử

13

A

10,0

- Công nghệ Kĩ thuật ô tô

14

A

10,0

- Tài chính - Ngân hàng

15

A, D1

10,0

T.B