Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm.