Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2009

Lao Động - 

Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng đã công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm.

(LĐĐT) -

Thí sinh trúng tuyển vào trường nhưng không trúng tuyển vào ngành đào tạo đã đăng ký phải đăng ký lại ngành khi nhập học (có hướng dẫn trong giấy báo nhập học).

STT Ngành đào tạo Mã

ngành Khối

thi

Điểm trúng

tuyển

Điểm NV2

Chỉ tiêu NV2

1 Cơ khí chế tạo máy

101

A

16.5

2 Điện kỹ thuật

102

A

18.0

3 Điện tử - Viễn thông

103

A

20.0

4 Xây dựng dân dụng và công nghiệp

104

A

19.5

5 Xây dựng Công trình thủy

105

A

16.5

6 Xây dựng Cầu - Đường

106

A

16.5

7 Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

107

A

16.5

8 Cơ khí động lực

108

A

16.5

9 Công nghệ thông tin

109

A

18.5

10 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

110

A

16.5

11 Cơ - Điện tử

111

A

19.0

12 Công nghệ môi trường

112

A

17.0

13 Kiến trúc (Vẽ Mỹ thuật hệ số 2)

113

V

22.5

14 Vật liệu và cấu kiện xây dựng

114

A

16.5

15 Tin học xây dựng

115

A

16.5

16 Kĩ thuật tàu thủy

116

A

16.5

17 Kĩ thuật năng lượng và môi trường

117

A

16.5

18 Quản lý môi trường

118

A

16.5

19 Công nghệ hóa thực phẩm

201

A

16.5

20 Công nghệ chế biến dầu và khí

202

A

22.0

21 Công nghệ vật liệu

203

A

16.5

22 Công nghệ sinh học

206

A

16.5

23 Kinh tế kỹ thuật (xây dựng và QLDA)

400

A

17.0

T.B