Được biết Beeline mới cho ra mắt dịch vụ miễn phí nhắn tin. Xin cho biết cụ thể hơn về dịch vụ này? maihoa...@gmail.com